Be Bee

OTTI fotografie
OTTI Fotografie
OTTI fotografie
OTTI Fotografie
OTTI fotografie
OTTI fotografie
OTTI Fotografie
OTTI Fotografie
OTTI Fotografie
OTTI fotografie
OTTI fotografie
OTTI fotografie
OTTI Fotografie
Bijen web-342 (Groot)
Bijen web-351 (Groot)
Bijen web-345 (Groot)
Bijen web-357 (Groot)
Bijen web-340 (Groot)
OTTI fotografie
OTTI Fotografie
OTTI fotografie
OTTI Fotografie
OTTI fotografie
OTTI fotografie
OTTI Fotografie
OTTI Fotografie
OTTI Fotografie
OTTI fotografie
OTTI fotografie
OTTI fotografie
OTTI Fotografie
Bijen web-342 (Groot)
Bijen web-351 (Groot)
Bijen web-345 (Groot)
Bijen web-357 (Groot)
Bijen web-340 (Groot)
previous arrow
next arrow
Artist statement
Creatieve geesten als wilde bijen van onze samenleving.

Creativiteit is naar mijn mening cruciaal in het voortbestaan van onze samenleving. Door creativiteit is het wiel uitgevonden, worden er zonnepanelen, elektrische auto’s en microchips uitgedacht en komen binnen organisaties oplossingen voor problemen. Creativiteit zou dus meer gekoesterd en gestimuleerd moeten worden en niet een ondergeschikte rol spelen in onze samenleving.

We hebben binnen onze samenleving wel vaker de neiging om belangrijke zaken ondergeschikt te maken. Kijk eens naar de wilde bij, hiervan hebben wij in Nederland 359 verschillende soorten. De laatste 30 jaar is de hoeveelheid insecten met 75% afgenomen. Het verdwijnen van insectensoorten kan vergaande gevolgen hebben. De wilde bij is bijvoorbeeld de grondlegger van onze voedselketen. Ze zijn betere bestuivers dan honingbijen en daarmee cruciaal voor onze biodiversiteit. Ongeveer 75% van wat we eten wordt door insecten bestoven, zonder deze bestuiving is het verbouwen van voedsel een groot probleem.

In deze installatie wil ik de parallel laten zien tussen de wilde bijen en creatieve geesten. Kruisbestuiving door de wilde bij is noodzakelijk voor het voortbestaan van gewassen. Kruisbestuiving tussen creatieve mensen is noodzakelijk om als persoon, maar ook als samenleving tot bloei te komen. Bijen steken om je te waarschuwen. Kunst steekt je om je te prikkelen en daarmee mensen bewust te maken.

De wilde bij leeft vaak solitair of in een community, in de grond of in rietstengels. Ze leven niet zoals de honingbijen in hokjes. De samenleving waar in we leven is erg gewend geraakt aan het plaatsen van mensen in hokjes. Creatieve mensen vinden het vaak erg lastig om om te gaan met de hokjes waarin onze maatschappij is opgedeeld. Daarbij worden creatieve ideeën geboren wanneer men buiten de lijntjes kan kleuren en door de interactie met elkaar en de omgeving.

Mijn mening is dat creatief denken een grotere prioriteit moet hebben in ons onderwijssysteem. Creativiteit zou gestimuleerd, gekoesterd en ontwikkeld moeten worden. Buiten de lijntjes kleuren om in de toekomst de noodzakelijke veranderingen te weeg te brengen is net als stuifmeelkorrels onmisbaar voor ons voortbestaan.